Afspraak maken

Een afspraak maken kunt U door op te bellen naar een van de nummers die onder het hoofdje contact staan vermeld. Mocht deze afspraak onverhoopt niet door kunnen gaan, dan wordt U verzocht tijdig van tevoren af te bellen (minimaal 1 week van tevoren), zodat anderen over de vrijgekomen tijd kunnen beschikken. U zult begrijpen, dat indien niet tijdig tevoren wordt afgezegd, de gereserveerde tijd toch in rekening zal moeten worden gebracht, tenzij de gereserveerde tijd door een andere patiënt kan worden opgevuld. Zonder omgaand tegenbericht wordt U geacht, hiermee akkoord te zijn gegaan.

Voorbereiding
Het is zeer belangrijk om het bezoek voor te bereiden, door Uw klachten systematisch op te schrijven. Maak ook van tevoren een lijstje van Uw klachtenpatroon en tijdsduur, gezinssamenstelling, alle medicamenten, alle doorgemaakte operaties (met jaartal), mate van koffie , alcohol , thee , cacao , sigaretten en druggebruik. Wij zijn eveneens verplicht om Uw burger servicenummer te noteren (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, of verzekeringskaartje meenemen). Stuur deze gegevens enkele weken van tevoren even op (een pasfoto om bij de gegevens te voegen, maken we bij het consult).

[!] LET OP
Het is voor het onderzoek essentieel dit niet te doorkruisen met andere therapieën als magnetiseren, acupunctuur en behandeling met magneten of elektrische apparaten (ook geen zonnebank of gezichtsbruiner). Dit soort behandelingen moeten zes weken voor het onderzoek gestaakt worden. Ook megavitamine therapieën beïnvloeden het energieonderzoek en moeten een maand van tevoren gestaakt worden. Ook moeten kruiden, kruidenthee (ook rooibosthee), vitamines en homeopathie drie weken van tevoren gestopt worden om over een "schoon" meetbeeld voor de diagnostische meting te kunnen beschikken. Medicamenten van de eigen huisarts of van de eigen specialist kunnen gewoon worden door-gebruikt! Als U mocht twijfelen, bel ons dan op!

De eerste afspraak
De eerste afspraak betreft een consult om tot een diagnose te komen. Reken voor dit eerste onderzoek op een tijdsduur van ongeveer een heel uur. Dit bestaat uit tijd voor het inschrijven, het onderzoek en het nagesprek. Ook maken we altijd een verslag van de uitkomsten van het onderzoek.

Diagnose
Bij de eerste afspraak zal er een algemeen onderzoek plaatsvinden om een "YIN YANG BALANS" te maken. Hierbij worden de energievelden, stromingen en soorten geanalyseerd. Tevens wordt naar de (dieper liggende) oorzaken gekeken, als er energievelden en/of stromingen en/of soorten niet in orde worden bevonden. Een globale uitleg over de gehanteerde methode(n) staat beschreven in het rapport dat U na het eerste onderzoek wordt toegestuurd. Hierna volgt in het algemeen de therapie. De soort therapie die wordt voorgesteld is afhankelijk van de "YIN YANG BALANS". In het algemeen geldt de oude Chinese regel dat ziekten in het yin niet reageren op acupunctuur, doch wel op diëten en kruiden, ziekten in het yang reageren daarentegen goed op acupunctuur. Tevens bepaalt de gevonden "YIN YANG BALANS" op welke termijn een controle noodzakelijk is. Meestal zal met de echte verslavingen zoals drugs moeten worden gestaakt. Genotmiddelen, waarbij aan koffie , alcohol , cacao , tabak moet worden gedacht, zullen meestal moeten worden geminderd. Uiteraard wordt dit heel uitgebreid na het onderzoek met U doorgesproken. ZIE OOK: [ introductie - diagnose]

Therapie
Afhankelijk van de diagnose wordt een therapie geadviseerd. ZIE OOK [introductie - therapie]