Financieel in Nederland

Voor het eerste (diagnostische) consult waar U rekening moet houden met een totale tijdsduur van 60 minuten wordt € 150,= gerekend. De controle consulten die daarna volgen, waar U rekening houdt met een totale tijdsduur van 30 minuten kosten € 70,=. (Als de consult duur langer is wordt € 70,= extra in rekening gebracht). In deze tarieven zitten alle onderzoekingen die in de praktijk zelf worden verricht, zoals manueel therapeutisch onderzoek volgens de myotensieve methode, met onderzoek op energieblokkades, podoörthesiologisch onderzoek, aycrontodiagnostisch energievelden onderzoek en therapie, voedselallergie bepalingen etc. Dit is ook inclusief de rapportage die U binnen 2 weken na het onderzoek wordt toegestuurd.

De diagnostische onderzoekingen worden door dokter Antonie van den Bos verricht. De dieet en warenkundige kant alsmede de coaching wordt begeleid door Mevr. Merel van den Bos, terwijl de therapie controles gezamenlijk en in overleg verricht worden.

Wij zijn gewend per consult contant af te rekenen om de administratie eenvoudig te houden. Bij niet contante betaling worden automatisch administratiekosten in rekening gebracht.

Of Uw ziektekosten verzekeraar wel of niet de gemaakte kosten (of een deel ervan) aan U vergoedt, dient U zelf bij Uw verzekeraar na te vragen. Voor de ziektekosten verzekeraars en ziekenfondsen is het volgende van belang: dokter Antonie van den Bos is ingeschreven als arts op 18 januari 1988 onder nummer 727 bij de geneeskundige inspectie van de provincie Utrecht. Zijn artsenbul is van 13 oktober 1972 (Medische Faculteit Rotterdam).
Onder nummer 09020179301 staat dokter van den Bos ingeschreven in het register van de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG register). In het (nieuwe) AGB register staan wij onder kode 84021632 met als praktijkkode: 84052908.

Van de vele diploma's die hij bezit wordt het C diploma van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (30/04/77, diploma nummer 003) in Nederland erkend. Hij is lid van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging. Hij is niet geregistreerd als huisarts en hij is een specialist in alternatieve geneeskunst. Let op aanvullingsfondsen van verzekeraars en fondsen! Tenslotte kunt U Uw verzekeraar ook nog achteraf een vergoeding vragen als U kunt aantonen dat door Uw behandeling alhier de verzekeraar geld bespaard wordt. De door dokter van den Bos verstrekte rapportage kan dan als hulpmiddel worden gebruikt.