Introductie - Oorzaken


Op zoek naar de oorzaak

Het specifieke van het Aycronto® onderzoek is dat tussen de interacties van de verschillende soorten, stromingen en velden van energie er tal van stimulerende en remmende interacties zijn, die opeenvolgend kunnen worden bestudeerd. Om de interacties te kunnen beoordelen worden velden geïsoleerd en apart beoordeeld. Voor dit beoordelen wordt onder andere de compensatie methodiek gebruikt. Oppervlakkige effecten in de meting worden hiermee gecompenseerd. Bijvoorbeeld de gevolgen van een snotneus en uitslag moeten in de meting eerst gecompenseerd worden alvorens de bron van de snotneus en uitslag kan worden gevonden.

Pas als het totale energiebeeld in kaart is gebracht, eerst dan is het mogelijk daar een therapie-voorstel in te passen. Het is namelijk altijd van het grootste belang de oorzaak van de gezondheidsproblemen bloot te leggen, daar anders alleen maar gevolgen en symptomen worden aangepakt, en dat is hetzelfde als dweilen met de kraan open. Als de oorzaak van een ziekte in de grip wordt gekregen, dan is een langzame genezing van alle daarmee samenhangende gevolgen het logische resultaat. Uiteraard is dit iets anders dan dat er middels hypnose en placebo resultaten worden gescoord. Dit levert immers slechts een schijngenezing op en dat wil niemand.

De Aycronto® diagnostiek onderscheidt zich hierdoor van alle andere vormen van alternatief geneeskundige diagnostiek. Immers, de mogelijkheid om de mechanismen van ziek worden tot de oorzakelijke factoren te kunnen analyseren, maakt de Aycronto® diagnostiek en therapie tot een unieke benadering. Vanwege de complexiteit van dit soort onderzoek is het een absolute noodzaak om geneeskunde te hebben gestudeerd aan een Universiteit met een bijzondere nadruk op de neuro-anatomie en neuro-fysiologie. Het is onze oprechte mening dat ook de hedendaagse alternatieve geneeskunst niet meer kan uitgaan van slechts enkele oppervlakkige symptomen om vervolgens tot een therapie te besluiten.

Om het bovenstaande nogmaals samen te vatten kan dus gezegd worden dat de Aycronto®diagnostiek uitdrukkelijk van meerdere typen energiesoorten, energie velden en energie stromingen, die in hun totale samenhang middels verschillende technieken worden beoordeeld.