Introductie

Aycronto diagnose en therapie


De Aycronto diagnose en therapie houdt zich bezig met het onderzoek naar de eigenschappen van energievelden, energie soorten en energie stromingen. Er wordt gewerkt volgens een specifieke methode en deze nieuwe benadering is gebaseerd op oude gegevens uit meerdere kennisculturen zij wordt gecombineerd met het westerse denken.

In deze praktijk wordt gewerkt met meerdere peilers:
  1. De klassieke Chinese hogeschool geneestkunst met haar regels, begrippen en therapievormen.
  2. De Tibetaanse geneeskunst met haar regels, begrippen en voorschriften.
  3. De "Elektro-Akupunktur Diagnostik" volgens Dr. R. Voll uit Stuttgart met zijn onderzoeksmethoden en therapie mogelijkheden.
  4. De auriculo-medicinæ; een vorm van ooracupunctuur, ontwikkeld door docteur Paul Nogier uit Lyon.
  5. Het (neuro-)pathofysiologische denken uit de Westerse geneeskunde.

Uit deze benaderingswijzen zijn de meest resultaathebbende delen overgenomen en geïntegreerd. Deze geïntegreerde onderzoekmethode heet Aycronto® diagnostiek en therapie.

Aycronto diagnose en therapie in het kort

Aycronto® diagnose houdt zich bezig met het onderzoek naar de eigenschappen van energievelden, energie soorten en energie stromingen.Net als in de basisfilosofie van de traditionele Chinese geneeswijze hangt bij de methode Aycronto diagnose en therapie alles met elkaar samen en het gaat om het leggen van verbanden. Het gaat om het herstellen van de natuurlijke (energetische) balansen in de mens. Het geheel terug is te voeren op de balans in het functioneren van het vegetatieve en centrale zenuwstelsel.

Aycronto® diagnose en therapie is gebaseerd op een, gewogen, reproduceerbare diagnose, met een logisch opgebouwde therapie. Met Aycronto® diagnose en therapie kunnen patiënten worden geholpen met klachten als chronische moeheid, voedselovergevoeligheden, eczeem, uitslag, weerstand problemen, chronische verkoudheid, chronische sinusitis, astma, hoofdpijn, migraine, hormonale klachten, anorexie, fibromyalgie en andere pijnklachten, verschillende vormen van reuma, darmontstekingen, colitis, zieke van Crohn, spijsverteringsproblemen, auto-immuun aandoeningen, nervositeitsklachten, angsten, overspanning, burn-out, extreme overgangsklachten en tal van andere aandoeningen.Chinese geneeskunde over evenwicht, het herstel-vermogen en de gezondheid.

In de Chinese geneeskunst is "evenwicht", "balans" en "herstelvermogen" (adaptie vermogen) het uitgangspunt. Evenwicht wordt als het basisprincipe van het universum gezien (TAO). Evenwicht, het behouden van evenwicht en adaptie vermogen ziet men op alle niveau's terug. Er is sprake van een evenwicht in bacteriën op microscopisch niveau, van een evenwicht op het niveau binnen de planten en dieren. Verder is er sprake van een evenwicht op het niveau tussen dieren en planten, op het niveau tussen de mensen onderling in gemeenschappen en van een evenwicht op het niveau van de aarde en kosmos met z'n planeten.

Het adaptie vermogen betekent dat ons lichaam het vermogen heeft zich aan te passen aan de omgeving en aan veranderende omstandigheden die zich daarin voordoen. Dit is altijd een belangrijke voorwaarde geweest om te overleven. De blijvende weerstand die wij opbouwen tegen ziekten is hier een goed voorbeeld van, maar ook iets eenvoudigs als eeltvorming door druk van buitenaf laat zien dat het lichaam op korte termijn een beschermende aanpassing laat zien aan de nieuwe omstandigheden.

Vanuit de Chinese geneeskunde en filosofie spelen evenwicht, verstoring, adaptatie en een hernieuwd evenwicht een belangrijke rol bij de gezondheid.

Verstoringen kunnen zich bijvoorbeeld afspelen op:
- Fysiek niveau bijvoorbeeld zoals bij zonnebrand of botbreuken
- Chemisch niveau bijvoorbeeld bij een vergifitiging
- Viraal niveau bijvoorbeeld bij griep of bij de ziekte van pfeiffer
- Bacterieel niveau, bijvoorbeeld bij een darmontsteking met een paratyfus bacterie
- Niveau van de voeding bijvoorbeeld zoals bij intoleranties, allergieën en voedsel-overgevoeligheden
- Emotioneel niveau bijvoorbeeld teveel boosheid, blijheid, onrust
- Mentaal niveau bijvoorbeeld teveel nadenken, piekeren, negatieve gedachtes over zichzelf of de wereld
- Spiritueel niveau bijvoorbeeld de verbinding van het zelf met de bronnen van het leven en ook het gevoel voor zingeving

Vanzelfsprekend kan een ziekte van het ene vlak (een verstoring van de balans in het ene vlak) zich uitstrekken over meerdere vlakken. Als je besmet raakt met een griepvirus, dan begint dat ook met een overgevoelige emotionaliteit en hyperactiviteit (een "hyperesthetisch emotioneel syndroom") om pas later spierpijnen hoofdpijn en koorts te genereren. Tijdens een niersteenaanval is er ook sprake van concentratie zwakte. Hoofdpijn kan vele oorzaken hebben.


Diagnostiek

Diagnostiek neemt in de praktijk Aycronto diagnose en therapie een belangrijke plaats in. Zonder een goede diagnose is er geen uitgangspunt voor een therapie en zijn er dus geen resultaten.

De vascular autonomic signal

In de praktijk Aycronto diagnose en therapie wordt gebruik gemaakt van de "vascular autonomic signal" of de "VAS". Deze VAS komt uit de auriculo medicinae en is een reflex van het autonome zenuwstelsel. De VAS is een polsreflex en door middel van deze reflex en met de hulp van ampullen, filters, kleuren, lichtstootjes, magneetvelden en onvoelbare stroompjes kunnen de energie toestand en de energie reactiepatronen van alle onderdelen en systemen in het lichaam worden geanalyseerd.

Door middel van deze VAS kunnen de verschillende lagen en verschillende soorten energieën zoals elektrische, magnetische en reticulaire energieën worden geanalyseerd. Deze verschillende soorten energie moeten ook weer op hun interacties worden beoordeeld. De verschillende stromingen van energie spelen ook een rol en moeten beoordeeld worden in het proces dat leidt tot een diagnose.

Heel systematisch worden de verschillende lagen van energie zoals de oppervlakkige energie, de middenlaag en de diepe energie geanalyseerd.
- De oppervlakkige energie laag heeft te maken met algemene energie blokkades en acute ziektes zoals griep, vitamine tekorten, maar ook de huid-energie speelt zich hier af. Deze laag heeft tevens een relatie met oppervlakkige emoties zoals boosheid en verdriet.
- In de middelste energie laag gebeurt de energie opwekking, en daarom wordt deze laag ook wel de motor van het systeem genoemd. We zeggen ook wel de yin/yang motor van het biologische systeem. Deze laag kan verstoord worden door bijvoorbeeld voedsel overgevoeligheden.
- De diepe energie laag omvat alle regelsystemen van bloed, zenuwbanen, gevoelsleven, identiteit, weerstand en hormonen.Op zoek naar de oorzaak

Het specifieke van het Aycronto® onderzoek is dat tussen de interacties van de verschillende soorten, stromingen en velden van energie er tal van stimulerende en remmende interacties zijn, die opeenvolgend kunnen worden bestudeerd. Om de interacties te kunnen beoordelen worden velden geïsoleerd en apart beoordeeld. Voor dit beoordelen wordt onder andere de compensatie methodiek gebruikt. Oppervlakkige effecten in de meting worden hiermee gecompenseerd. Bijvoorbeeld de gevolgen van een snotneus en uitslag moeten in de meting eerst gecompenseerd worden alvorens de bron van de snotneus en uitslag kan worden gevonden.

Pas als het totale energiebeeld in kaart is gebracht, eerst dan is het mogelijk daar een therapie-voorstel in te passen. Het is namelijk altijd van het grootste belang de oorzaak van de gezondheidsproblemen bloot te leggen, daar anders alleen maar gevolgen en symptomen worden aangepakt, en dat is hetzelfde als dweilen met de kraan open. Als de oorzaak van een ziekte in de grip wordt gekregen, dan is een langzame genezing van alle daarmee samenhangende gevolgen het logische resultaat. Uiteraard is dit iets anders dan dat er middels hypnose en placebo resultaten worden gescoord. Dit levert immers slechts een schijngenezing op en dat wil niemand.

De Aycronto® diagnostiek onderscheidt zich hierdoor van alle andere vormen van alternatief geneeskundige diagnostiek. Immers, de mogelijkheid om de mechanismen van ziek worden tot de oorzakelijke factoren te kunnen analyseren, maakt de Aycronto® diagnostiek en therapie tot een unieke benadering. Vanwege de complexiteit van dit soort onderzoek is het een absolute noodzaak om geneeskunde te hebben gestudeerd aan een Universiteit met een bijzondere nadruk op de neuro-anatomie en neuro-fysiologie. Het is onze oprechte mening dat ook de hedendaagse alternatieve geneeskunst niet meer kan uitgaan van slechts enkele oppervlakkige symptomen om vervolgens tot een therapie te besluiten.

Om het bovenstaande nogmaals samen te vatten kan dus gezegd worden dat de Aycronto®diagnostiek uitdrukkelijk van meerdere typen energiesoorten, energie velden en energie stromingen, die in hun totale samenhang middels verschillende technieken worden beoordeeld.Aycronto en de diverse therapie mogelijkheden
Aycronto® diagnose en therapie maakt gebruik van diëten, homeopathie, myotensieve manuele therapie, houdingscorrectie met steunzooltjes, acupunctuur en ooracupunctuur –technieken. Daarnaast wordt er psychologische ondersteuning gegeven bij stress en veranderen van levenswijzen. Uiteraard worden, als dit noodzakelijk is, ook medicamenten uit de gewone Westerse geneeskunde gebruikt.


Therapie met diëten
In de therapie met diëten wordt door de Aycronto® therapie bijna altijd volstaan met het 100% vermijden van de primaire voedsel-overgevoeligheid. De secundaire overgevoeligheden (die soms lange lijsten vullen) verdwijnen bijna altijd vanzelf in korte of langere tijd als de primaire bron wordt gerespecteerd.

Homeopathie
Wat betreft de homeopathie maakt de Aycronto® diagnose en therapie gebruik van "energie geneesmiddelbeelden". Zoals de homeopathie geneesmiddelbeelden heeft gemaakt van duizenden homeopathische middelen, zo heeft de Aycronto® dit gedaan om te kunnen werken met de homeopathische energie geneesmiddelen. Deze homeopathische energie geneesmiddelen worden vergeleken met de energie ziektebeelden en daaruit wordt besloten tot het voorschrijven van homeopathische medicamenten. Deze Aycronto® methode blijkt in de praktijk extreem nauwkeurig in het uitzoeken van de homeopathische medicamenten.

Myotensieve manuele therapie
Myotensieve manuele therapie en houdingscorrecties worden soms gebruikt om blokkades in de rug te corrigeren, opdat de energiedoorstroming in het verdere onderzoek optimaal kan worden bestudeerd. Waar nodig kunnen voetzooltjes of hielaanpassingen als langer werkende houdingscorrectie worden toegepast. Docteur Bourdiol verspreidde deze zachte (=myotensieve) methode.

Chinese lichaamsacupunctuur
Af en toe wordt klassiek Chinese lichaamsacupunctuur gebruikt om therapie resistente ziektebeelden te doorbreken. Altijd worden weggooi naaldjes van zeer goede kwaliteit gebruikt in verband met het grote gevaar van infectie ziekten. Bij kinderen prikken we liever niet. Uiteraard wordt er nooit geprikt als de patiënt dat niet wenst.

Ooracupunctuur
De technieken uit de ooracupunctuur, zoals die door de Groupe Lyonnais d'Études Médicinales in Frankrijk zijn ontwikkeld, worden veelvuldig gebruikt. Bekend zijn de ooracupunctuur met de de speciale ooracupunctuur naaldjes. Ook dit zijn weggooi naaldjes van uitmuntende kwaliteit. De techniek met verblijfsnaaldjes, die een paar weken op hun plaats blijven zitten, is ook heel bekend. Daarnaast worden er onvoelbare stroompjes en magneetveldjes met gedefinieerde frequenties gebruikt. Laserstraaltjes met instelbare frequenties behoren tevens tot de mogelijkheden.